Hem » Bra att veta

Språket

Det är estniska som är det officiella språket och majoriteten har detta som modersmål. Ryska är det näst största språket, 25% av befolkningen har ryska som modersmål. De flesta utav de ryskspråkiga är ättlingar till de som flyttade till Estland under den tid då Sovjetunionen hade ockuperat Estland. Det finns en minoritet svenskspråkiga estländare, så kallade estlandssvenskar. De minskade dock drastiskt under andra världskriget då många estlandssvenskar flydde till Sverige.

Estniskan innehåller många låneord från andra språk från till exempel tyska, svenska, ryska, finska, franska och engelska.

Man kan ofta göra sig förstådd med hjälp av engelska.